Psychotherapie omvat specialistische zorg op het gebied van de geestelijke gezondheid zoals die geleverd wordt door een klinisch psycholoog- psychotherapeut of psychiater. Psychotherapie richt zich niet enkel op de klacht, maar ook op de persoon die de klacht heeft. De benadering en behandeling is daardoor grondiger en meestal langerdurend dan eerstelijns psychologische zorg waar men in een klein aantal gesprekken werkt aan lichtere klachten en problemen.

Psychotherapie heeft als doelstellingen:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • het ontwikkelen van eigen redzaamheid

 

Psychotherapie is curatief ingesteld. Simpel gezegd is er sprake van een klacht, stoornis of probleem en is het doel van psychotherapie het probleem dragelijk of leefbaar te maken, en indien mogelijk op te lossen.