Gespecialiseerde GGZ

De tarieven voor Gespecialiseerde GGZ worden per kalenderjaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en zijn te raadplegen op de NZa website.  Het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling is besteed. Dit is de zogenaamde diagnose- behandelcombinatie, ook wel DBC genoemd.

Deze totale tijd is een optelsom van directe tijd en indirecte tijd. Onder directe tijd worden de contactmomenten verstaan, te weten "face to face, ear tot ear, bit to bit", dus behandelsessies, telefonische consulten en emailcontact. De indirecte tijd bestaat onder andere uit tijd besteed aan verslaglegging in uw dossier, correspondentie, overleg met verwijzers, uitwerken van vragenlijstonderzoek etc.

 

Ongecontracteerde en onverzekerde zorg

Wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft met onze praktijk, dan zijn de wettelijke NZa DBC tarieven van toepassing. Bij onverzekerde GGZ zorg is het zogenoemde OZP- tarief van toepassing.

 

Let op! in bepaalde gevallen geeft een budgetpolis geen volledige dekking. Dat kan betekenen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.  Informeert u bij twijfel bij uw zorgverzekeraar.